TOLGA SVs HOVEDSAKER
2023-2027

• Sterkt fellesskap med gode tjenester, møteplasser
og aktiviteter i alle livsfaser
• Flere skal bo og trives i Tolga – en aktiv boligpolitikk i hele kommunen
• En trygg og god oppvekst i Tolga – vi satser på barn og unge
• Bærekraftig verdiskapning og flere arbeidsplasser lokalt

LES VÅRT PARTIPROGRAM

Ordfører i Tolga kommune, Bjørnar Tollan Jordet
Foto: Ingrid Eide

KOMMUNEVALGET 2023
Våre kandidater

Bjørnar Tollan Jordet

Ordførerkandidat

Maren Riise Rusten

2. kandidat

Terje Sundt

3. kandidat

Esten Inge Hilmarsen

4. kandidat

Årsmøtedokumenter

Her kan du laste ned referat fra årsmøtet 15. februar 2023.

LAST NED ÅRSMØTEDOKUMENTER

Send oss en melding!

Vi hører gjerne fra deg, som er innbygger i Tolga kommune.