Partiprogram

Tolga SV
Partiprogram 2023-2027

Våre toppkandidater (f.v.):
Terje Sundt, Bjørnar Tollan Jordet, Maren Riise Rusten og Esten Inge Hilmarsen

VÅRE HOVEDSAKER

• Sterkt fellesskap med gode tjenester, møteplasser og aktiviteter i alle livsfaser
• Flere skal bo og trives i Tolga – en aktiv boligpolitikk i hele kommunen
• En trygg og god oppvekst i Tolga – vi satser på barn og unge
• Bærekraftig verdiskapning og flere arbeidsplasser lokalt 

Tolga skal være en god kommune for alle. Uavhengig av hvem du er og hvor gammel du er, om du er tilflytter eller innfødt så skal du bo og trives i kommunen vår.

Skal vi ruste kommunen vår for framtida må vi sørge for at flere kan bo og leve her. Målet er ikke å bli flest mulig, men å ha nok innbyggere til å beholde gode tjenester lokalt og ha kraft til å utvikle oss.

Vi vet at gode fellesskap gir trygghet og trivsel for alle. Derfor må vi satse mer på det som vi bygger og har sammen. Et inkluderende samfunn gir hver og en av oss plass til å være oss selv og anerkjennelse for det vi kan bidra med. SV vil
satse på hele kommunen, fordi hver bygd og hver grend har unike kvaliteter. Framtida krever ansvarlig og langsiktig verdiskaping basert på lokale ressurser. Landbruket vårt er livsgrunnlaget i Tolga kommune. Vi må sikre gode vilkår, som tar vare på en variert bruksstruktur slik at det er rom for å være liten og plass til å bli stor. Tolga kommune skal ta ansvar for en bærekraftig framtid.

Tolga SV har hatt ledertrøya i fire år.
Vår konklusjon er klar: Det funker med Bjørnar! 

LAST NED VALGPROSJYREN