Styret

STYRET 2023-2024

Leder
Maren Riise Rusten

Kasserer
Kjell Dalløkken

Styremedlemmer
Inga Trøan Sundt
Nina Tollan Hagen
Yngvild Rye